Η συνέχεια της ηγεσίας, οι απόγονοι, οι επίγονοι, οι ομόσπλαχνοι και οι διάδοχοι

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 149, Μάιος - Ιούνιος 2014

Η συνέχεια της ηγεσίας, οι απόγονοι, οι επίγονοι, οι ομόσπλαχνοι και οι διάδοχοι

Η συνέχεια της ηγεσίας, οι απόγονοι, οι επίγονοι, οι ομόσπλαχνοι και οι διάδοχοι

 

Το θέμα σε κείμενο

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου, εκδότης του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ»

Ένα γεγονός, που είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, είναι η συνέχεια, η διαδοχή σε κάθε ομάδα, όπως η οικογένεια, η εταιρία, ο όμιλος, η επιχείρηση, το κατάστημα, το κόμμα, η κυβέρνηση, το κράτος.

Όλοι οι θνητοί άνθρωποι έρχονται και φεύγουν αφήνοντας απογόνους.

Η ελληνική γλώσσα μας έχει πλάσει αρκετές ωραίες λέξεις γύρω από το θέμα: Απόγονοι, επίγονοι (απόγονοι μεταγενέστερης γενεάς), επίσποροι, έκγονοι, εγγονοί, έξαιμοι (εξ αίματος), άμναμοι (μεταφορικώς), οψίγονοι, μεταγενέστεροι, πρόγονοι, σύμβιοι, σύνευνοι, γαμβροί, νύμφες, γεννήτορες, γονείς, προπάτορες, θυγατρικοί, αδελφοί, ομόσπλαχνοι (εξ ιδίων σπλάχνων), ομογάλακτοι, συγγενείς, αυτόρριζοι, πρωτογενείς, ηγέτης, προστάτης, εξουσιαστής, αυθέντης, κυβερνήτης (κεφαλή = κύβη του νου), δημογέρων (γηραιός-έμπειρος-αρχηγός δήμου), διοικητής (διευθύνων οίκου), διευθυντής (ο ποιών κάτι ευθές), πρόεδρος (ο έχων το πρώτο κάθισμα), δαήρ (ανδράδελφος), όμαιμος, νονά, νονίς (η ανατρέφουσα νεαρά κόρη – νινί), δέσποινα, δεσπότης (κύριοι του οίκου), σύζυγοι, ομόζυγοι, διαζευγμένοι, υιοί [από τον γόνιμο υετό (βροχή) του πατρός], τέκνα, γόνοι, βλαστοί-κλάδοι, παίδες, γάμοι, πάροχοι (κουμπάροι) κ.λπ. κ.λπ.

Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε μια ωραία ευχή: «Το πρώτο σου χρέος είναι να νοιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.

Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».

Το 1991, ο Διευθύνων Σύμβουλος της General Electric, αναφερόμενος στον προγραμματισμό διαδοχής του, είπε: «Από εδώ και στο εξής, η επιλογή του διαδόχου μου είναι η σημαντικότερη απόφαση που θα λάβω. Καταλαμβάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλο μέρος των σκέψεών μου». Για το ίδιο θέμα, και ένα ανώτατο στέλεχος της MOTOROLA, o Robert Galvin, είπε: «Μια ευθύνη που θεωρούσαμε ύψιστη, ήταν να διασφαλίσουμε την συνέχεια ικανών ανώτατων στελεχών. Πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας αναπληρωματικούς υποψηφίους αποδεδειγμένης αξίας, εφαρμόζαμε εκπαιδευτικά προγράμματα μετάβασης, για να προετοιμάσουμε άριστα τους επικρατέστερους υποψηφίους και αντιμετωπίζαμε πολύ ανοιχτά τον προγραμματισμό διαδοχής... Πιστεύουμε ότι η συνέχεια έχει τεράστια σημασία».

Η ζωή πολύ μεγάλων εταιριών – οργανισμών, έδειξε ότι δεν είχαν ανάγκη να βρουν στελέχη εκτός ομάδος τους, για να νικήσουν το μέλλον. Η ανάδειξη στελεχών μέσα από τα σπλάχνα της ομάδος (εταιρίας) είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που είχαν μεγάλες εταιρίες που άντεξαν στο χρόνο. Η προαγωγή από μέσα διατηρεί τις θεμελιώδεις αξίες εταιριών που μεγαλούργησαν και διαφυλάσσει τη συνέχεια – επιβίωση ηγεσίας, προωθώντας ταυτόχρονα την πρόοδο.

Έρευνα ειδικών έδειξε ότι σε ελάχιστες εταιρίες αποδεδειγμένης μακρόχρονης αξίας έγινε διαδοχή με επιτυχία από στελέχη εκτός εταιρίας. Συγκεκριμένα, σε άθροισμα 1700 ετών ιστορίας και οραματιστριών εταιριών, μόνο 4 είχαν «ξένο» Διευθύνοντα (οραματίστριες εταιρίες είναι αυτές που έγιναν κορυφαίοι θεσμοί, είχαν γενικό θαυμασμό, άφησαν σφραγίδα στον κλάδο, είχαν γε- νεές Διευθυνόντων Συμβούλων, είχαν ιδρυθεί πριν το 1950). Το ζητούμενο είναι η ΣΥΝΕ ΧΕΙ Α της επιτυχημένης ηγεσίας και όχι η επιτυχία του παρόντος.

Η μέριμνα για τους απογόνους από τους ηγέτες του παρόντος έχει μια ροή όπου πρέπει να γίνει πρόνοια και προγραμματισμός διαδοχής, πρέπει να επιλεγούν αξιόλογοι υποψήφιοι μέσα από τα σπλάχνα της ομάδος, με εκπαίδευση για ηγεσία και σταθερή προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της ομάδος ή εταιρίας. Όλα στοχεύουν στην πρόοδο, επικράτηση, συνέχεια, αλλαγή προς την διατήρηση των αξιών που κληρονομούνται με ταυτόχρονη επιδίωξη προόδου.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο καλύτερη η επιλογή. Η μακρόχρονη φροντίδα διαδοχής αποτρέπει παρακμή και αναταραχές με τη συγκέντρωση ταλέντων έτοιμων για δράση. Οι «απ’ έξω» νοθεύουν συνήθως τις θεμελιώδεις αρχές μιας εταιρίας και απαιτούν «επικίνδυνο» χρόνο προσαρμογής.

Η ζωή πάντα συνεχίζεται και όλοι οι ηγέτες, κάθε ομάδος, φεύγουν. Ευχή είναι, εκτός από τη σημερινή γενιά, να πάει καλά και η επόμενη και η μεθεπόμενη, με τους απογόνους και μεταγενέστερης από γενιά σε γενιά, υπακούοντας στη μεγάλη εντολή η επόμενη να ξεπεράσει την προηγούμενη!