Πολυπλοκότητα, η ασθένεια των πωλήσεων σε βάρος των ασφαλιστών

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 141, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

Πολυπλοκότητα, η ασθένεια των πωλήσεων σε βάρος των ασφαλιστών