Δύο μηνύματα αλλαγής για εξεύρεση εισοδήματος: Πρώτο: εδώ είμαστε, δεύτερο: εκεί θέλουμε να πάμε

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 141, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

Δύο μηνύματα αλλαγής για εξεύρεση εισοδήματος: Πρώτο: εδώ είμαστε, δεύτερο: εκεί θέλουμε να πάμε