«Εξαφανίζουν» σιγά-σιγά την παρουσία του ασφαλιστή σβήνοντας την εικόνα του... των ασφαλιστών

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 141, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

«Εξαφανίζουν» σιγά-σιγά την παρουσία του ασφαλιστή σβήνοντας την εικόνα του... των ασφαλιστών