Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Με νέες προσφορές προς τους αγρότες

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 159, Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Νέες στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την διεύρυνση των ασφαλιστικών εργασιών σχεδιάζει και υλοποιεί ήδη η Συνεταιριστική Ασφαλιστική συνεχίζοντας την υγιή αναπτυξιακή της πορεία.

Η μοναδική εκπρόσωπος της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας που διευθύνεται από τον κ. Δημήτρη Ζορμπά η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, ιδρύθηκε το 1978, από τις Ελληνικές Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις με βάση το όραμα του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, ο οποίος έκτοτε γίνεται και ο Πρόεδρος της Εταιρίας. Με τροποποίηση του Καταστατικού της, Μέτοχοι μπορούν να γίνουν κάθε μορφής Συνεταιρισμοί (Πιστωτικοί, Καταναλωτικοί, Αστικοί, Συνδικαλιστικοί, κ.ά.).

Το 1989 τη σκυτάλη παίρνει ο Δημήτριος Πεταλωτής, ιδρυτικό μέλος, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Προέδρου της Εταιρίας στα οποία αφιερώθηκε με μεγάλο ζήλο. Το 1994 Μέτοχοι έγιναν και κορυφαίες Συνεταιριστικές Ασφαλιστικές Οργανώσεις της Ευρώπης (Unipol Ιταλίας, Μacif Γαλλίας, P&V Βελγίου, Euresa), ενώ αργότερα ακολούθησε η συμμετοχή όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Το 1999 συνενώθηκε η Συνεταιριστική Ζωής με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσθέτοντας έτσι μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Απ’ το 2006 μέχρι και σήμερα τα καθήκοντα του Προέδρου έχει αναλάβει ο κος Θωμάς Ιωαννίδης, ενώ οι Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, αριθμούν τους 123.

Γενικός διευθυντής της εταιρείας είναι ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς ο οποίος είναι γέννημα θρέμμα της εταιρείας. Στο συνημμένο ΦΕΚ του 1994 φαίνεται η εισδοχή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως εκπροσώπων των νέων ευρωπαίων μετόχων ενώ και ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς ως «κεντρικός διευθυντής» της εταιρείας αναλαμβάνει νέα υψηλότερα καθήκοντα.

Το τελευταίο διάστημα η Συνεταιριστική με «προίκα» την ισχυρή κερδοφορία των 2 εκατ. ευρώ, αξιοποιεί στρατηγικές συ- νεργασίες με άλλες εταιρείες και οργανώσεις όπως συνέβη πρόσφατα με την Gaia Επιχειρείν. Η συνεργασία έχει στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του κόστους των καθημερινών αναγκών των δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων και των παραγωγών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασία με την Gaia Επιχειρείν θα προσφέρει έκπτωση 5% στην ασφάλιση αυτοκινήτου και 10% στην ασφάλιση κατοικίας, προς όλους τους αγρότες και παραγωγούς.