Είναι νόμιμη και επιτρεπτή η υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, με το… χιλιόμετρο;

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 159, Μάρτιος - Απρίλιος 2016

O Μελάς Γιαννιώτης επιμένει να διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά, πρώτο γιατί εξακολουθεί να δραστηριοποιείται από τη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας πιστός στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» έδρα της Μακεδονίας και δεύτερον γιατί πολλές φορές δεν διστάζει να διατυπώνει απόψεις που άλλοι ανεπισήμως μπορεί να τις μεταφέρουν εδώ και εκεί αλλά επισήμως δεν τολμούν να εκφράσουν. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι λέει κάπου ο Νίτσε, και ο κ. Γιαννιώτης φροντίζει κάθε φορά να το θυμίζει προς τρίτους.

Έτσι και τώρα, μη απεκδυόμενος την ανάγκη να σχολιάζει ελευθέρως τα συμβαίνοντα στην ελληνική ασφαλιστή αγορά και να δημιουργεί προβληματισμούς, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα σχόλιό του στην ειδική έκδοση INTERFAX με τίτλο: “Είναι νόμιμη και επιτρεπτή η υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, με το… χιλιόμετρο;”

Διαβάζουμε: «Η ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία ρητά την απαγορεύει και την αποκλείει αν δεν υπάρχει αναγραφή στο ασφαλιστήριο συγκεκριμένη σε ημέρα, ώρα και λεπτό, έναρξη και λήξη ισχύος του. Και προφανώς θα υπάρξει “περιπλοκώδης περιπλοκή”, αρμοδίων και υπαιτίων, με απρόβλεπτες συνέπειες, επειδή:Η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος προς τρίτους είναι υποχρεωτική από το νόμο (άρθρο 2 Ν. 489/76) και δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με όρους διανυθησομένων χιλιομέτρων μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζομένου. Κάθε τρίτος έχει από το νόμο ευθεία απαίτηση κατά του ασφαλιστή και κατά του ασφαλιζομένου βέβαια, για κάθε ζημία του, μέχρι και δέκα έξι (16) ημέρες από τη νόμιμη αναγγελία στο κατά τον νόμο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, οπότε ποιος, καλά ενημερωμένος, θα αποτολμήσει να επιλέξει τα πιθανότατα “τρεχάματα και μπλεξίματα”;

Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Απλούστερο και καθαρότερο είναι να προσφέρεται μία λογική έκπτωση (π.χ. 10%) στα ασφάλιστρα όσων διανύουν, κατά τρίμηνο ή εξάμηνο το πολύ, λίγα χιλιόμετρα μικρών διαδρομών τους (π.χ. 3-5.000) και έτσι να έχουν ήσυχα τα κεφάλια τους όλοι και γενικά, αφού η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος επιβλήθηκε στην Ενωμένη Ευρώπη (και την Ελλάδα) για κοινωνικούς λόγους και όχι ιδιωτικούς και πωλησιακούς ή άλλων άγνωστων, ίσως ύποπτων, σκοπών.

Τα εφαρμοζόμενα από πολλών ετών στις Η.Π.Α. συστήματα παρακολούθησης με ηλεκτρονικά “διαβολάκια” έχουν και άλλους λόγους και σκοπούς, ενώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ρητά απαγορεύονται τα όποια και κάθε είδους “δωράκια-διαβολάκια” με σκοπό την ασφάλιση. Αυτά ορίζει ο νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών και του Ανταγωνισμού.

Συμβουλευθείτε επ’ αυτών κάποιον έμπειρο νομικό ή θυμηθείτε την επίσης αλάνθαστη και διαχρονική αρχαιοελληνική σοφία που λέγει: “Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας”!

Αυτό τα λέγει όλα και ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων και επιλογών του.

Για την «Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος – Ε.Α.Β.Ε.»,

Μελάς Γιαννιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.»