Ιντερσαλόνικα: Ένας επιτυχημένος απολογισμός και ένας φιλόδοξος κανονισμός κινήτρων

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 158, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Η διοίκηση ΙΝΤΕΡΣΑΛΌΝΙΚΑ, με υπογραφή του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Κων/νου Μ. Γιαννιώτη, στις 27.01.2016 ενημέρωσε όλο το δίκτυο συνεργατών της σε όλα τα υποκαταστήματα για τα αποτελέσματα 2015 και τα νέα πρόσθετα βελτιωτικά κίνητρα προμηθειών 2016!

Συνοπτικά:

1. Τα καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ άγγιξαν τα 105 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία της σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με το 2014, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας αλλά και με εξαιρετική μερισματική απόδοση προς τους μετόχους για τρίτη συνεχή χρονιά.

2. Η Ιντερσαλόνικα Ζωής είχε αύξηση 72,6% και κερδοφορία!

3. Η Ιντερσαλόνικα Εμποροτεχνική ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της κατά 10,6% με κερδοφορία!

4. Η Air Ιντερσαλόνικα, μετά και την αγορά δύο νέων ελικοπτέρων και τις επενδύσεις του 2014, εδραίωσε τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον ελληνικό χώρο των vip και υγειονομικών μεταφορών με αύξηση 40% στα έσοδα από μισθωμένες πτήσεις!

5. Στο 2015 συνεχίστηκε βελτιούμενη η παροχή υπηρεσιών προς συνεργάτες και πελάτες με επενδύσεις στους βασικούς τομείς εργασιών και ιδιαίτερα στη μηχανογραφική υποδομή (επένδυση πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ) με αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό και λογισμικό για καλύτερη θωράκιση βάσεων δεδομένων και απόδοσή τους.

6. Συνεχής βελτίωση πλάνου επενδύσεων για καλύτερες υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας (στις πρώτες προτεραιότητες ανάπτυξης της εταιρείας) με αγορές 60 νέων ειδικοποιημένων οχημάτων με GPS (θα προστεθούν σύντομα ακόμα 40 οχήματα).

7. Αγοράσθηκαν 14 νέα ηλεκτρικά οχήματα που διανύουν 100-120 χλμ. ημερησίως με κόστος 0,20 ευρώ (!) και εγκαταστάθηκαν 350kw φωτοβολταϊκά σε πέντε κτήρια, αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία του ομίλου στην πράξη, για την οποία βραβεύτηκε στα Energy Mastering Awards 2015!

Ποια είναι τα πρόσθετα προμηθειακά κίνητρα 2016;

1. Ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των συνεργατών ελεύθερων επαγγελματιών με αύξηση προμηθειών στα καθαρά ασφάλιστρα κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ανά τρίμηνο από 1-5% (!) με γνωστές προϋποθέσεις που τέθηκαν το 2015 και βάσει των οποίων το πρώτο τρίμηνο πέρυσι πέτυχαν 202 συνεργάτες, το δεύτερο 521 συνεργάτες, το τρίτο 1.060 συνεργάτες και το τέταρτο 462 συνεργάτες! Σημαντικό έργο στην ανάπτυξη πωλήσεων προσφέρει και ο Νίκος Φίστας, διοικητικός διευθυντής του Ομίλου Επιχειρήσεων Ιντερσαλόνικα.

2. Με τα σημερινά δεδομένα δεν προβλέπεται μείωση ασφαλίστρων για επιβατηγά Ι.Ε.Χ.

3. Καθιερώνει από το 2016 το θεσμό του αποκλειστικού συνεργάτη! (Δέσμευση αποκλειστικής συνεργασίας με Όμιλο Ιντερσαλόνικα έναντι σειράς κινήτρων και παροχών). Ταυτόχρονα η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι όσοι δεν έχουν αποκλειστική συνεργασία θα τυγχάνουν συνεργασία στο πλαίσιο ισότιμης λειτουργίας «με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ποτέ το ένα κανάλι διανομής δεν θα λειτουργήσει με αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι των υπολοίπων».

Η Ιντερσαλόνικα, που ξεκίνησε από ασφαλιστές, γιγαντώθηκε και πρωταγωνιστεί χάρη στους ασφαλιστές, συνεχίζει αισιόδοξα στο μέλλον, συνδέοντας την τύχη της με τους διαμεσολαβούντες ασφαλιστές, θωρακισμένη και ισχυρή με τα κεφάλαια που απαιτούνται για μεγαλύτερες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, Έλληνες και ξένους.

Η Ιντερσαλόνικα εξασφάλισε για το νέο περιβάλλον Solvecy II ό,τι απαιτείται μετά από σκληρή προσπάθεια μιας πενταετίας πριν και κάτω από τη συνετή ηγεσία του Μελά Γιαννιώτη και του συνεχιστή Κώστα Μ. Γιαννιώτη. Σήμερα έχει υπερκάλυψη απαιτήσεων. Ειδικότερα η Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ με στοιχεία 31.12.2015 εμφανίζει Δείκτη Απαιτούμενης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Solvency Capital Requirement) που θα αγγίξει το 140% και Ελάχιστο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 350%, 3,5 φορές περισσότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα.

Η Ιντερσαλόνικα Ζωής διαθέτει ανάλογα διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούμενα.