Πρόταση ΝΑΙ προς την ΕΑΕΕ: Διερευνήστε, γιατί η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην αποζημίωση σωματικών βλαβών;

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 157, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση της Insurance Europe που αναφέρεται σε ορισμένους δείκτες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης δείχνουν ότι το 2013 το μέσο κόστος των απαιτήσεων για αστική ευθύνη στον κλάδο αυτοκινήτου κυμάνθηκε από 1.200 € στην Πορτογαλία μέχρι 5.000 € και πάνω στην Ιταλία και τη Σουηδία. Οι αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες, οι οποίες ποικίλλουν μεταξύ των χωρών, αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους των απαιτήσεων. Για παράδειγμα, το μέσο κόστος των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες κυμάνθηκε από κάτω από 4.500 € στην Εσθονία, την Τουρκία και την Τσεχία έως πανω από 20.000 € στη Γαλλία και στην Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές στο κόστος της ιατρικής περίθαλψης και στις πρακτικές αποζημίωσης.

Η Ελλάδα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στις αποζημιώσεις σωματικών βλαβών, καθώς η μέση αποζημίωση ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο πριν ήταν κοντά στα 20.000 ευρώ, και πάλι όμως ήταν πρωταθλήτρια σε όλη την Ευρώπη. Επισημαίνεται ότι στις αποζημιώσεις σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται και η ηθική βλάβη και η ψυχική οδύνη. Ίσως θα άξιζε τον κόπο για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να αξιοποιήσει αυτή την έρευνα της Insurance Europe, να ζητήσει περισσότερα στοιχεία από άλλες χώρες, προκειμένου να διακριβώσει πώς γίνεται στην Ελλάδα να καταβάλλονται τόσο υψηλές αποζημιώσεις σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπου εκ των πραγμάτων το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας είναι υψηλότερο από ό,τι στη χώρα μας. Επίσης πώς κατανέμονται οι αποζημιώσεις (πληρωμή νοσοκομείων, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, κ.λπ.).