Allianz - Η παράδοση του διαλόγου συνεχίζεται

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 156, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Ας παλέψουμε μαζί το μήνυμα!

Ιδιαίτερης σημασίας και αξίας ήταν η επίσκεψη στην Ελλάδα του κ. Sergio Balbinot, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE και επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Αllianz Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδία.

Η Allianz έχει δημιουργήσει μία θετική παράδοση με τις επισκέψεις υψηλά ιστάμενων στελεχών της στην Ελλάδα, καθώς συνήθως, εκτός από τις συναντήσεις με τα εδώ στελέχη, οι άνθρωποι από τη Γερμανία επιδιώκουν να «ακούσουν» όλα τα τμήματα και όλους τους εργαζόμενους. Η δημοκρατική αυτή παράδοση συνεχίστηκε και με την επίσκεψη του κ. Balbinot. O ηγέτης της Allianz SE ξεκίνησε την ομιλία του στο ανθρώπινο δυναμικό της Allianz Eλλάδος με τη φράση «Ας παλέψουμε μαζί». Ο κ. Balbinot εξέφρασε την κατανόηση του Ομίλου απέναντι στις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα; «Έχουμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε αυτή τη χώρα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η υποστήριξη του Ομίλου στην Allianz Ελλάδος είναι δεδομένη, καθώς η τελευταία όχι μόνο διατηρεί σταθερή πορεία παρά το ταραχώδες περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θέτει υψηλούς και φιλόδοξους στόχους για το μέλλον.

Ο κ. Balbinot αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία του Ομίλου, παρουσιάζοντας τη δυναμική παρουσία του σε όλο τον κόσμο, τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη αλλά και την ηγετική θέση που κατέχει σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς του. Παράλληλα, παρουσίασε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος αλλά και ο κλάδος γενικότερα:

• Θεμελιώδεις αλλαγές σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές και το πιο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο.

• Αλλαγές σχετιζόμενες με την κυκλικότητα των αγορών, όπως η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες, τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια.

• Πιθανά αναπάντεχα γεγονότα όπως κατάρρευση των αγορών, πολιτικές αναταραχές και ενδεχόμενα καινούργια ασφαλιστικά ρίσκα σχετιζόμενα με τον ψηφιακό κόσμο.

Ανταποκρινόμενος στις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος Allianz εστιάζει στρατηγικά σε πέντε τομείς: αυξημένη πελατοκεντρικότητα με απώτερο στόχο τη δημιουργία της καλύτερης εμπειρίας πελάτη, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή σε όλα τα επίπεδα των εργασιών, τεχνική υπεροχή μέσα από την καινοτομία και την επένδυση στην ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων, συστηματική αναζήτηση νέων πηγών με στόχο την κερδοφόρο ανάπτυξη και τέλος δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει την υψηλή απόδοση και την επιβράβευσή της.

Στο τέλος της παρουσίασης του κ. Balbinot, δόθηκε η ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό της Allianz Ελλάδος να του απευθύνει τα ερωτήματά του.

Κλείνοντας τον πλούσιο και ενδιαφέροντα διάλογο με το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας, ο κ. Balbinot τόνισε τη σημαντικότητα της ελληνικής αγοράς για τον Όμιλο και δεσμεύτηκε από πλευράς του να υποστηρίξει την προσπάθεια της ελληνικής θυγατρικής. Η κα Φιλίππα Μιχάλη, εντεταλμένη σύμβουλος και γενική διευθύντρια της Allianz Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία του κ. Sergio Balbinot αποτελεί μεγάλη τιμή. Η αναγνώριση των προσπαθειών μας και της πορείας μας, αλλά κυρίως η στήριξη στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εμάς και ενισχύει τη δέσμευσή μας στην υλοποίησή τους».