Επιδιώξτε να φτιάχνετε ρολόγια και όχι να λέτε εσείς την ώρα!

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 128, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

teyxos128 3