Αφήστε στον ήλιο τις «Αμυγδαλιές» σας

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 127, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010

teyxos127 42

teyxos127 43

teyxos127 44