Από τη Σμύρνη με αγάπη

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 166, Μάιος - Ιούνιος 2017

nai 166 sel12 

nai 166 sel13

 

nai 166 sel14

 

nai 166 sel15

 

nai 166 sel16

 

nai 166 sel17

 

nai 166 sel18

 

nai 166 sel19

 

nai 166 sel20

 

nai 166 sel21