Κάνουμε σχέσεις ή δημόσιες σχέσεις;

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 185, Ιούλιος - Αύγουστος 2020

NAI 185 panteli 1

 

NAI 185 panteli 2