Θα είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι οι άνθρωποι στις γιορτές;

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 181, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

NAI 181 sel114 115

 

NAI 181 sel116 117