Η περιστασιακή ηγεσία (Situational Leadership)

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 119, Μάιος - Ιούνιος 2009

teyxos119 1

teyxos119 2

teyxos119 3

teyxos119 4 

teyxos119 5

teyxos119 6

teyxos119 7

teyxos119 8teyxos119 9

teyxos119 10