Ανοιχτή επιστολή στουs ανθρώπουs των πωλήσεων (Αφορά και τous διοικnτικούs)

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 121, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009

teyxos121 38

teyxos121 39

teyxos121 40