Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ μην ακυρώνετε την ασφάλειά σας. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 139, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012

NAI 139 sel62

 

Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ μην ακυρώνετε την ασφάλειά σας. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις

 

Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ μην ακυρώνετε την ασφάλειά σας. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις

 

Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ μην ακυρώνετε την ασφάλειά σας. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις