Σύγχρονη οργάνωση εργασίας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 181, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

NAI 181 sel122 123

 

NAI 181 sel124 125

 

NAI 181 sel126