Συνταξιοδοτικά συμβόλαια: Αναγκαίοι σύμμαχοι ενός βιώσιμου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 180, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019

nai 180 sel68 69

nai 180 sel70 71

 

nai 180 sel72 73