Το ανθρώπινο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και το μέλλον του που... έχει ήδη έλθει

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 178, Μάιος - Ιούνιος 2019

178 19

 

 

178 20