Γιατί οι διαμεσολαβούντες λένε όχι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 158, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Πολλές συζητηήσεις έχουν γίνει, διαδηλώσεις, αντιπαραθέσεις γύρω από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ωστόσο πολλές φορές ο «θόρυβος» κρύβει την ουσία των πραγμάτων. Γι΄αυτό ζητήσαμε από τον Δημήτρη Γαβαλάκη,πρόεδρο του ΠΣΣΑΣ, να μας περιγράψει με λίγα λόγια γιατί οι διαμεσολαβούντες λένε όχι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. «Θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο, στον τομέα της διαμόρφωσης των ασφαλιστικών εισφορών, είναι φορολογικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα και όχι ασφαλιστικού.

Διάλογος πρέπει να γίνει επί τη βάσει ασφαλίστρου και παροχής και όχι φορολογικού χαρακτήρα ποσοστών επί του εισοδήματος.

‘Άλλωστε η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχοντας το δεδομένο της δήλωσης του 100% των εισοδημάτων, συνυπολογίζοντας το σύνολο των φορολογικών απαιτήσεων που ισχύουν από το 2016, είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ανταποκριθεί σε τέτοιας μορφής υπολογισμό.

Ζητούμε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία και αναλογιστικές μελέτες από το υπουργείο, που να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης των εισφορών στην προτεινόμενη βάση.

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι συζητούμενες ρυθμίσεις, το σύνολο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα επιβαρυνθεί με το διπλασιασμό έως τετραπλασιασμό των ασφαλιστικών του εισφορών και θα οδηγηθεί στη φτωχοποίηση ή στην έξοδο από το επάγγελμα.

Για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η λύση πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της συνύπαρξης των 3 πυλώνων ασφάλισης διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αναδιανομής με στόχο την προστασία των αδυνάτων αλλά ταυτόχρονα και τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα με στόχο την εξασφάλιση καλύτερου επιπέδου συνταξιοδότησης».