Η γλώσσα της ενθάρρυνσης σπουδαίο εργαλείο ανατροφοδότησης για διευθυντές αλλά και ασφαλιστές!

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 177, Μάρτιος - Απρίλιος 2019

Nai t 177 31

 

Nai t 177 32