Τι να κάνεις όταν δεν θες να κάνεις τίποτα: Αντίδοτα στην απογοήτευση και την αδράνεια του ασφαλιστή

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 174, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

NAI 174 sel120

NAI 174 sel121

NAI 174 sel122

NAI 174 sel123

NAI 174 sel124

NAI 174 sel125