Πρόταση βράβευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τον Ε. Σπύρου

Πρόταση βράβευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τον Ε. Σπύρου