Οι μαθητές στο Άγαλμα του Μιλτιάδη

Με έγγραφό της η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής προς τους κ. κ. Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενους Ν/Γ Γ’ Δ/σης Αθήνας προτρέπει να επισκέπτονται οι μαθητές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων και τον Τύμβο του Μαραθώνα που πρόσφατα τοποθετήθηκε το άγαλμα του Αθηναίου Στρατηγού Μιλτιάδη δωρεά της οικογενείας Γ. Ευάγγελου Σπύρου.

Ακολουθεί το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας