Οι δέκα πρώτοι στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων το 2015

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, Τεύχος 159, Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Ανακατάξεις σημειώθηκαν στην κορυφή του πίνακα των μεγαλύτερων σε παραγωγή ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου των γενικών ασφαλίσεων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν οι ίδιες οι εταιρείες στις συνοπτικές ετήσιες καταστάσεις για εποπτικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος η παραγωγή ασφαλίστρων τις γενικές ασφαλίσεις μειώθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014 κατά 7,6%. Ωστόσο στην παραγωγή της ΕΑΕΕ δεν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή ασφαλίστρων των εταιρειών ΕΠΥ η οποία αυξάνεται τα τελευταία χρόνια καθώς και εταιρειών μη μελών της ΕΑΕΕ.

 

Οι δέκα μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες το 2015 στο κλάδο γενικών ασφαλίσεων

Με βάση τα επιμέρους στοιχεία των συνοπτικών καταστάσεων στα αξιοσημείωτα που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι μία θέση στην σχετική κατάταξη κέρδισε η Interamerican, δυο θέσεις κέρδισε η Allianz, και μία θέση κέρδισε η Generali. Επίσης η INTERAMERICAN καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κλάδο με την συμπερίληψη της παραγωγής και της εταιρείας βοηθείας, η οποία έχει και αύξηση παραγωγής κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (28.8%) στο κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων ενώ στους λοιπούς κλάδους ζημιών η μείωση της παραγωγής είναι 7%.

Η ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι η μόνη εταιρεία που εμφανίζει αύξηση παραγωγής και στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων και στον κλάδο λοιπών ζημιών.

Πτώση στο αυτοκίνητο, αύξηση στους λοιπούς κλάδους και για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η μείωση της παραγωγής της ALLIANZ οφείλεται στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων καθώς η παραγωγή των λοιπών ζημιών είναι αυξητική. Οριακή η πτώση στους λοιπούς κλάδους και για την Ιντερσαλόνικα. Στην AIG ένα μεγάλο μέρος της μείωσης της παραγωγής οφείλεται στην σημαντική μείωση στο δικαίωμα συμβολαίου στην οποία προχώρησε η εταιρεία.

Η GENERALI εμφανίζει αύξηση στην παραγωγή του κλάδου λοιπών ζημιών ενώ παρουσιάζει οριακή μείωση στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων.

Συγκρατημένη είναι η πτώση της παραγωγής της ΑΧΑ στους λοιπούς κλάδους ενώ πιο έντονη είναι στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων.

Τέλος η ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εμφανίζει μεγαλύτερη πτώση τον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων.

 

Οι δέκα πρώτοι στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων το 2015